Wedaran Kitab Bataljemur Adammakna

Neptu Dina lan Pasaran Miturut Pitungan Jawa

jejodoan1Wiwit jaman kuna para leluhur kita wus nate nilari ilmu, kang disusun anaing Betaljemur Adammakna. Salah sawijine ilmu mau yaiku petungan neptu dina Kitab lan pasaran. Kagone wong Jawa neptu dina lan pasaran iku duweni wigati kang gede. Ora mung sadremo kango mengerteni jumlahe pitungan neptu, uga saka neptu iku wong Jawa bisa mengerteni sifate, rejekine, apse, lan liya-liyane.

Ing Rubrik Bahasa Jawa, redaksi babareken wedaran Kitab Betaljemur. Kitab punika babon aslinipun kagungan dalem Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, lajeng kaimpun dening R.Soemodidjo

Kitab punika ngemu isi ngewrat ilmu-ilmu Jawi titilaranipun leluhur ing jaman kina. Wajib kita pepetri amargi nyata bilih ilmu-ilmu ingkang kasebut ing primbon punika dados kabetahaning ngagesang ing sadinten-dinten.

Ingkang pembuka bade kawedar babagan neptu dina pasaran miturut petangan Jawi. Inggih punika;

Petangan dina :
Akad neptu 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9.

Petangan pasaran :
Kliwon neptu 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 6.

Petungan sasi lan taun,
Yen sasi Suro neptu 7, Sapar 2, Rabinguawal 3, Rabiungakhir 5, Jumadilawal 6, Jumadilakhir 1, Rejeb 2, Ruwah 4, Pasa 5, Sawal 7, Dulkaidah 1, Besar 3. Taun Alip neptu 1, Ehe 5, Jimawal 3, Je 7, Dal 4, Be 2, Wawu 6, Jimakir 3.

Dina ala lan ala banget
Dina ala iki ora kena kanggo lelungan lan liya-liyane, yaiku Akad Paing, Setu Pon, Jumuah Wage, Selasa Kliwon, Senin Legi lan Kemis Wage. Dina kang ala banget, Rebo Legi, Akad Paing, Kemis Pon, Selasa Wage lan Setu Kliwon.

Warsa (taun) kang ora kena kanggo mantu lan sapadhane, pitunge ajeg tiba saben tanggal 29 utawa 30 sasi Besar. Yen tiba taun Alip ana ing dina Setu Paing, taun Ehe dinane Kemis Paing, Jimawat dinane Senen Legi, Je dinane Jumuah Legi, taun Dal tiba dina Rebo Kliwon, taun Be tiba dina Akad Wage, taun wawu dinane Kamis Pon, taun Jimakir tiba dina Slasa Pon.

Sangaring warsa (taun)
Uga ora kena kanggo mantu lan sapadhane, pitunge ajeeg tiba tanggaping warsa let 3 dina, (saben sasi Suro tanggal 3). Yen tiba tahun Alip dinane Jumuah Legi, Ehe tiba Slasa Kliwon, Jimawal dinane Akad Kliwon, Je dinane Kemis Wage, taun Dal dinane Senin Pon, Be tiba dina Setu Legi, Wawu Rebo Paing lan Jimakir tiba dina Akad Legi.

Sasi kang rahayu, becik kanggo samubaranggawe kang perlu.
Yen tiba sasi Besar, Sura, Sapar dinane Rebo, Kemis. Sasi Mulud, Rabingulakir lan Jumadilawal dinane Jumuah. Sasi Jumadilakir, Rejeb lan Ruwah dinane Setu, Akad. Sasi Pasa, Sawal, Dulkaidah dinane Senen lan Slasa.

Sasi Sarju, yaiku sasi kang sedeng kanggo samubaranggawe. Yen tiba sasi Besar, Sura, Sapar dinane Jumuah. Mulud, Rabingulakir, Jumadiiilawal dinane Setu, Akad, Jumadiilakir, Rejeb, Ruwah tiba dina Senen, Slasa.. Sasi Pasa, Sawal lan Dulkaidah diinane Rebo, Kemis. (sis)

Sangaring Tanggal
Sangaring tanggal kang prayoga disirik samubarang gawe kang perlu.

Sasi

Tanggal

Dina

Kadadeyane Taliwangke

Sura

17,27,11,14

Rebo paing

Luwih gedhe rubedane

Sapar

12,22, 1,20

Kemis pon

Sinung lara kesandung

Mulud

13,23,10,15

Jum’ah wage

Sinung lara weteng

Bakdamulud

15,25,10,20

Saptu kliwon

Larane lunga teka

Jumadilawal

16,26,10,11

Senen kliwon

Sinung lara bebalung

Jumadilakir

11,21, 3,14

Selasa legi

Sinung lara owah

Rejeb

2,22,11,12

Rebo paing

Sinung klebon wisa

Ruwah

14,24,19,28

Kemis pon

Kena wisane dhewe

Pasa

15,25,10,20

Jum’ah wage

Sinung lara mata

Sawal

17,27, 2,20

Saptu kliwon

Gung kena perkara

Dulkangidah

11,21, 6,12

Senen kliwon

Sinung gring kapit

Besar

13,23, 1,20

Selasa legi

Gung kasusahan

Petung Pasatohan salaki rabi
Petungan panganten lanang lan wadon, neptune dina lan pasaran digunggung banjur kabagi 9, lanang turah pira wadon turah pira.
yen turah :

Turah

Keterangan

Turah

Keterangan

1 lan 1

becik kinasih

4 lan 4

kerep lara

1 lan 2

becik

4 lan 5

akeh rencanane

1 lan 3

kuat,adoh rejekine

4 lan 6

sugih rejeki

1 lan 4

akeh bihahine

4 lan 7

mlarat

1 lan 5

pegat

4 lan 8

akeh pangkalane

1 lan 6

adoh sandhang pangan

4 lan 9

kalah siji

1 lan 7

sugih satru

5 lan 5

tulus begjane

1 lan 8

kasurang-surang

5 lan 6

cepak rejekine

1 lan 9

dadi pangautan

5 lan 7

tulus sandang pangane

2 lan 2

slamet, akeh rejekine

5 lan 8

akeh sambekalane

2 lan 3

gelis mati siji

5 lan 9

cepak sandang pangane

2 lan 4

akeh godang

6 lan 6

gedhe bilahine

2 lan 5

akeh bilahine

6 lan 7

rukun

2 lan 6

gelis sugih

6 lan 8

sugih satru

2 lan 7

anake akeh mati

6 lan 9

kasurang-surang

2 lan 8

cepak rejekine

7 lan 7

ingikum maring rabine

2 lan 9

akeh rejekine

7 lan 8

nemu bilahi saka awake dhewe

3 lan 3

mlarat

7 lan 9

tulus palakramane

3 lan 4

akeh bilahine

8 lan 8

kinasih dening wong

3 lan 5

gelis pegat

8 lan 9

akeh bilahine

3 lan 6

oleh nugraha

9 lan 9

giras rejekine

3 lan 7

akeh bilahine

3 lan 8

gelis mati siji

3 lan 9

sugih rejeki

Keterangan :
Saumpama weton panganten lanang Jumuah Kliwon neptune 6 + 8 = 14 , kabagi 9, turah 5.
Weton panganten wadon Jumuah Paing, neptune 6 + 9 = 15, kabagi 9 turah 6.
Dadi 5 lan 6 tiba cepak rejekine, iku becik.

Turah

Keterangan

Turah

Keterangan

1 lan 1

becik kinasih

4 lan 4

kerep lara

1 lan 2

becik

4 lan 5

akeh rencanane

1 lan 3

kuat,adoh rejekine

4 lan 6

sugih rejeki

1 lan 4

akeh bihahine

4 lan 7

mlarat

1 lan 5

pegat

4 lan 8

akeh pangkalane

1 lan 6

adoh sandhang pangan

4 lan 9

kalah siji

1 lan 7

sugih satru

5 lan 5

tulus begjane

1 lan 8

kasurang-surang

5 lan 6

cepak rejekine

1 lan 9

dadi pangautan

5 lan 7

tulus sandang pangane

2 lan 2

slamet, akeh rejekine

5 lan 8

akeh sambekalane

2 lan 3

gelis mati siji

5 lan 9

cepak sandang pangane

2 lan 4

akeh godang

6 lan 6

gedhe bilahine

2 lan 5

akeh bilahine

6 lan 7

rukun

2 lan 6

gelis sugih

6 lan 8

sugih satru

2 lan 7

anake akeh mati

6 lan 9

kasurang-surang

2 lan 8

cepak rejekine

7 lan 7

ingikum maring rabine

2 lan 9

akeh rejekine

7 lan 8

nemu bilahi saka awake dhewe

3 lan 3

mlarat

7 lan 9

tulus palakramane

3 lan 4

akeh bilahine

8 lan 8

kinasih dening wong

3 lan 5

gelis pegat

8 lan 9

akeh bilahine

3 lan 6

oleh nugraha

9 lan 9

giras rejekine

3 lan 7

akeh bilahine

3 lan 8

gelis mati siji

3 lan 9

sugih rejeki

Keterangan :
Saumpama weton panganten lanang Jumuah Kliwon neptune 6 + 8 = 14 , kabagi 9, turah 5.
Weton panganten wadon Jumuah Paing, neptune 6 + 9 = 15, kabagi 9 turah 6.

Dadi 5 lan 6 tiba cepak rejekine, iku becik.

Iklan

1 Komentar (+add yours?)

 1. Darmanto
  Apr 27, 2009 @ 23:19:59

  Mugi langgeng lestari widodo

  Uri-uri budayone dhewe apik tenan
  Di lengkapi maneh bos….primbon2

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: