Sekar Mulat Sarira sinawung ing Pocung

1. Pra sedulur

dimen sira nora getun

na ing jaman mangkya

marang panggayuh utami

tumprap gesang ana alam bebrayan

 

2. Lamun dalu

saben arsa mapan turu

wektu kang prayoga

mulat mring laku kang uwis

dina mau apa kang wus dipun karya

 

3. Laku kleru

becik tansah sira dulu

nggo kaca benggala

pepeling karya ing mbenjing

kagladia pakulinan kang prayoga

 

4. Lah uripmu

ora cukup sambat sebut

lan ngucap nggresula

wit iku dosa sayekti

sambat sebut iku ceta wong cilaka

 

5. Ora kleru

marang urip mubra-mubru

ngawula ing bandha

nganti lali mring agami

mangka iku ugering manungsa

 

6. Sintenipun

lamun datan nate emut

mring atur punika

tangeh bias gesang becik

tansah nglambrang galih datan nate waras

 

Sekar punika trep kaliyan jaman, menawi dipun penggalih minangka nggayuh penggayuh kang utami kita sedaya kedah tansah mulat salira. Sedinten-dinten gesang bebrayan ing pasrawungan katah tumindak ingkang nalingsir saking cak-caking paugeran agami twin negari. Mboten maiben, ingkang sakmangke dipun wastani informasi/warta kadose mboten tepang tapel wates wekdal lan  papan.

Kawontenan ing donya punika namung wonten kalih cacahipun, rina dalu, surya candra, gegana bantala. Ing babagan bandha donya inggih makaten, wonten ingkang gesangipun saged diwastani senin kemis lan wonten ingkang gadah samubarang ingkang dipun kersakaken. Punika sedaya kedah dipun syukuri.

Wasana pungkasan sekar sok sinten kemawon ingkang mboten saged syukur lan manembah kaliyan ingkang damel gesang satemah mboten bade ayem temtrem gesangipun.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: